Praktijk Fiero Almere

Een groot mens is hij, die zijn kinderhart nimmer verliest.

Meng-Tse.

 

 

 

 

AGB code zorgverlener: 90-038475  
AGB code praktijk: 90-(0)17006

 

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) met als registratienummer 08011. Zie ook: http:// www.hypnotherapie.nl /

Het klachtrecht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, wordt door de beroepsvereniging (NBVH) geregeld. www.hypnotherapie.nl

Ik ben ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer 403250R. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht (www.tcz.nu).

De praktijk is met de naam Praktijk.Fièro geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 90038475 en de praktijk AGB-code is 900017006

 


Ik ben aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG. www.scag.nl

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Praktijk.Fièro geregistreerd met het KvK nummer: 32166107

 

Erna Ottevanger
Klavergriend 105
1356 KE ALMERE
036- 8441773